2015.évi bérjavaslat és a kapcsolódó levelek:

 
 
 

2014. év:

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit várnak a szakszervezetek?

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

A KÖZDEMOSZ jótékonysági gálát szervez a közszolgálati szegényekért:

2014. február 23-án, vasárnap, 13 órakor! A belépő ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! A részletes tájékoztató a mellékletben:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A KÖZDEMOSZ nyilvános rendezvénye

 

Közszolgálati Panasznap

HELYSZÍN

Budapest, V. kerület, Vértanúk tere, a Nagy Imre szobor előtt.

IDŐPONT

2014. február 21, péntek 10.00-tól 18.00

Folyamatosan, egymást követő szónoklatok, tájékoztatók, a követeléseket ismertető nyilatkozatok a sorsolás alapján eldőlt időpontokban szakmacsoportokban.

RÉSZTVEVEVŐ SZERVEZETEK

A KÖZDEMOSZ 28 szakszervezete, Illetve a KÖZDEMOSZ-t támogató konföderációk képviselői.

A RENDEZVÉNY CÉLJA

A közszolgálati dolgozók bére, a bértáblák aránytalansága, a bérminimum felcsúszása. A munkavállalói érdekvédelmi jogok visszavétele.

A Közszolgálatok helyzetének romlása által okozott társadalmi, szakmai és emberi hátrányok.

Az egyes szakmák gondjai.

A Közszolgálati panasznap további, de szintén fontos célja: üzenet az új Országgyűlésnek és az új Kormánynak: mit követelünk azonnali intézkedésként, vagy rövid távon.

Alapvető szándékunk a közvélemény tájékoztatása a valós helyzetünkről.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A KÖZDEMOSZ egyeztetésen a kormányzati oldal nem ajánlott semmit, az álláspontok nem közeledtek. Elmondták a kormány közszférát is érintő intézkedéseit, természetesen ezt a szakszervezeti oldal nem fogadta el. Ezután meghallgatták a szakszervezeti oldal követeléseit, esetleges alternatívákat. Arra kérték a KÖZDEMOSZ képviselőit, hogy január közepén folytatódjanak a tárgyalások, addig egyeztet a követelésekről a kormány.

A tárgyalások folytatódnak!

 
Ads not by this site
 
 
Szakszervezetek ifjúsági tagozatainak kiállása a KÖZDEMOSZ mellett:
 
 
 
 
KÖZDEMOSZ megalakulása:
 

2013. november 18-án az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldalán (MVO) részvételi jogosultsággal rendelkező 5 országos szakszervezeti konföderációhoz tartozó 28 ágazati szakszervezet megalakította a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságát (KÖZDEMOSZ).

 

2013. november 18-án az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldalán (MVO) részvételi jogosultsággal rendelkező 5 országos szakszervezeti konföderációhoz tartozó 28 ágazati szakszervezet megalakította a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságát (KÖZDEMOSZ).

A KÖZDEMOSZ továbbra is fenntartja az OKÉT tárgyalások során megfogalmazott követeléseit:

  1. 20 %-os tarifaemelés a közszféra egészében 2014. január 1-től
  2. A bértáblák két további fokozattal való kiegészítése
  3. Egységes, jogszabályban meghatározott cafeteria juttatás a közszféra munkavállalóinak.

Az elsődleges cél azonban jelenleg – miután a kormány elutasította a követeléseiket az OKÉT ülések során – a tárgyalások folytatása. Példátlan, hogy egy teljes kormányzati cikluson – és jelenleg már 6 éve – nem emelkedik a közszféra munkavállalóinak a bére, s hogy ezt a kormány a 2014. évre vonatkozó költségvetés tervezet alapján tovább akarja folytatni. Évek óta, a bérek nominális szinten tartásához is a munkavállalók nagy része bérkompenzációra szorul.

A KÖZDEMOSZ ezért levélben tudatja Magyarország miniszterelnökével megalakulását és kéri, hogy jelöljön ki tárgyalópartnert a kormányzat részéről.

A „KÖZDEMOSZ”-t alkotó szakszervezetek
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléshez tartozó ágazati szakszervezetek
1. Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
2. Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeti Testülete
3. Erdészeti Dolgozók Szakszervezete
4. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
5. Környezetvédelmi és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
6. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
7. Orvosegyetemi Szakszervezetek Szövetsége
8. Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
9. Tudományos Dolgozók Szakszervezet
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához tartozó ágazati szakszervezetek
10. Balassi Bálint Rendőrszakszervezet
11. Dél-Alföldi Rendőrszakszervezet
12. Független Rendőrszakszervezet
13. Honvéd Szakszervezet
14. Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete
15. Központi Rendőrszakszervezet
16. Magyar Közszolgálati Dolgozók Független Szakszervezete
17. Magyar Orvosok Szakszervezete
18. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez tartozó ágazati szakszervezetek
19. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
Munkástanácsok Országos Szövetségéhez tartozó ágazati szakszervezetek
20. Független Egészségügyi Szakszervezet
21. Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete
22. Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete
Szakszervezetek Együttműködési Fórumához tartozó ágazati szakszervezetek
23. Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
24. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
25. Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
26. Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
27. Pedagógusok Szakszervezete
Országos konföderációnak nem tagja
28. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete

 

Nyilatkozat

 

A Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete csatlakozott az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldala által közösen létrehozott Demonstrációs- és Sztrájkbizottsághoz.

 

Az OKÉT MVO által meghatározott alábbi követelésekkel teljes mértékben egyetértünk.

 

o       további fizetési fokozatok létrehozását

o       a kafetéria rendszer egy minimális összeggel (pl. havi 10 ezer Ft-tal) történő rendszerszerű és egységes bevezetését

o       béremelés végrehajtását a 2008 óta befagyasztott bérek okozta jelentős veszteség pótlásának megkezdésére. A béremeléshez kapcsolódóan két kérdést is megfogalmazott: egyrészt arról, hogy mi a kormány szándéka a jelentős bérezési feszültségeket okozó, a bértábla alsó felében nivellálódott bérrendszerekkel, másrészt pedig arról, hogy 2014-ben is fenn kívánja-e tartani a kormány a már három éve súlyos milliárdokért, rosszul működő bérkompenzációt. A kormányzati választ feltételezve ismertette javaslatukat, miszerint azon munkavállalók rendszeres személyi juttatása (bére), akik a közszférában semmilyen bérrendezésben nem részesülnek, 2014-ben átmeneti lépésként – az életpályák kiteljesedéséig - kerüljön 20%-kal megemelésre, úgy, hogy a 20%-ba beszámítana a kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2014. évi emelése. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy 2014-ben még mindig a 2010. évi bér megőrzése a kormányzati cél a munkavállalók széles köre számára.

 

 

Bizakodunk abban, hogy a teljes körű összefogás meghozza a várt eredményt.

 

 

Kecskemét, 2013. november 18.

 

 

                                                                                                          Nyíri Ákos

                                                                                                          KDFSZ elnök