Sajtóközlemény

A kulturális ágazatról megjelent hírekkel kapcsolatban a KDFSZ az alábbi közleményben reagál.

Nem kívánunk belefolyni a választási kampányba, inkább mindenkit szavazásra buzdítunk!

Szögezzük le, hogy nagyon sok év után végre ágazatunkban is történt pozitív előrelépés, sokakat érint a bérminimum emelés és ágazatunkban minden közalkalmazottat érint a kulturális illetménypótlék. Az biztos, hogy nem lehetünk elégedettek, mert a sok évig elmaradt bérrendezés csak úgy hozható be, ha valamilyen formában ez folyamatossá válik és a pótlék beígért emelése 2018. év elején elmaradt. Ettől függetlenül a 2017. évben bevezetett illetménypótlékot továbbra is megkapjuk. Ezzel természetesen messze nem értük még el azt az állapotot, amivel végső megoldást tudnánk felmutatni a bérrendezésére. Az előző éveknek megfelelően az idei évben is elkészítettük a bérjavaslatunkat, melyet megküldtünk az illetékeseknek. Ebben részletezzük, hogy mennyire fontos lenne a kollégák bérezésével kapcsolatban a jelentősebb különbségtétel a ledolgozott évek, illetve a végzettség alapján.

Jelen pillanatban a választások előtt a legfontosabb, hogy mindenki gondolja végig, milyen jövőt szeretne és ez alapján a szavazófülkében hozza meg a számára megfelelő döntést.

A KDFSZ a választások után az új kormány megalakulását követően azonnal fel fogja venni a kapcsolatot az illetékes törvényhozókkal és továbbra is intenzitásának megfelelően képviseli az ágazatot. Fontosnak tartjuk, hogy az ágazat bérrendezése mellett megtörténjen a közalkalmazotti bértábla rendezése is!

2018. március 22.

Nyíri Ákos
KDFSZ elnök

Bérpótlék véleményezése:

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

Először is engedje meg, hogy a kulturális dolgozók nevében megköszönjem, hogy végre, hosszú idő után a mi ágazatunkat is elérte a bérfelzárkóztatás.

 

Szeretném Önt tájékoztatni a bérrendezés pozitív hatásairól, hiányosságairól és amennyiben megengedi, javaslatot tenni a további intézkedésekkel kapcsolatban.

 

Készítettünk egy felmérést, ami alapján elmondható, hogy akiket érintett a bérrendezés, azoktól csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, esetleg egy kevés kritika kíséretében. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a bérrendezés a nekem bemutatott elv szerint valósult meg, igaz a számok a felsőbb kategóriában valamennyit módosultak, de ezt betudom az előre nem látható adatok miatti változásoknak. Le kell írnom és még egyszer megköszönnöm, hogy a javaslatunknak megfelelően minden közalkalmazottra vonatkozik a kulturális ágazatban történt béremelés és nem állt elő az a helyzet, mint más ágazatokban. Köszönjük, hogy elkezdődött a bérek végzettség és a munkában eltöltött évek száma alapján az igazságos különbségtétel.

 

Most viszont, meg kell említenem a hiányosságokat is.

 

Egyetemi könyvtárból kaptunk olyan információt, hogy az illetménykiegészítéseket megvonták és helyette kapták meg a közalkalmazottak a béremelést. Volt olyan, aki kevesebb bért kapott, mint eddig. Állítólag a fenntartó nem kapott az államtól pénzt a bérrendezésre. Későbbre ígérték ennek rendezését. Jelenleg így tudták megoldani a törvény által előírtak betartását. Reméljük, hogy az ilyen és ehhez hasonló helyzetek minél előbb rendeződni fognak és mindenki megkapja a bérpótlékot.

 

Sajnos, mint Ön is tudja többen az ágazatból kimaradtak a bérfelzárkóztatásból. Nevezzük meg őket. Ide sorolhatók az iskolai könyvtárosok (akik nem rendelkeznek pedagógus végzettséggel), egyházi, alapítványi intézmények, művészeti nonprofit Kft-k dolgozói, egyéb kulturális területen dolgozók, akik nem közalkalmazottak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy úgy, ahogy az Ön ígéretében is szerepelt, a következő körben ők is integrálva legyenek a programba.

 

Szeretném, ha más ágazatoknál, ide értve az oktatási, nevelési munkát végzőknél is a kulturális ágazathoz hasonlóan mindenkire, természetesen differenciáltan kiterjedne egy előre látható bérrendezés. Nem szabad igazságtalan módon egy intézményen belül bizonyos munkavállalókat kihagyni, mert ettől a munkahelyi légkör és a munkavégzés minősége is romlik. Ezért kérem, amennyiben egyetért ezzel, képviselje ezt az álláspontot az Emmi épületén belül.

 

A KDFSZ továbbra is fontosnak tartja a közalkalmazotti bértábla rendbetételét, úgy, hogy az eddig kimaradtak is minél előbb részesüljenek a bérrendezésből.

 

A kulturális ágazatban megkezdett béremelést folytatni kell. A kulturális életpálya vonzóvá tételéhez szükséges, hogy a megadott bérpótlék beépüljön a kulturális bértáblába és a következő évben az ígértek szerint tovább nőjön a kulturális ágazatra fordított bértömeg. Fontos lenne, hogy a munkában eltöltött évek alapján nagyobb különbségek jelenjenek meg, mint a jelenlegi bérpótléknál. A bértábla szerinti besorolás alapján a középfokú végzettségűekig megfelelő a bérpótlék mértéke, mivel ők rendszeresen részesei a minimálbér illetve a garantált bérminimum emelésének is, viszont a felsőfokú kategóriától kezdve még lehetne nagyobb különbségeket tenni.

 

Kérem a fentieket átgondolni és lehetőségei szerint a javaslatainkat támogatni szíveskedjen!

 

Sok erőt és egészséget munkájához!

 

 

Kecskemét, 2017. február 15.                   Tisztelettel:   Nyíri Ákos KDFSZ elnök

                                    

 

     

https://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17008.pdf

9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet
8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet
a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról.


 

Kedves Kollégák! Minden észrevételt nagy érdeklődéssel olvasunk és fogadunk a megjelent rendelettel kapcsolatban. Szeretnénk egy minden részletre kiterjedő véleményezést készíteni a bérrendezésről! Nagyon megköszönnénk, ha minél többen mondanák el véleményüket, illetve javaslataikat. Ezeket a kdfszkjk@gmail.com email címünkre várjuk. Előre is köszönjük!

                                                                                                                                                                                            KDFSZ elnökség

 

Tájékoztatás:

 
Nyíri Ákos KDFSZ elnök tájékoztatása a 2017. évi bérváltozásokról:
 
 

Kedves Kollégák!

 

Tájékoztatást szeretnék adni a 2017. évre várható kulturális területre vonatkozó illetménypótlékról.

 

Megkeresést kaptam a Kultúráért Felelős Államtitkárságtól, ahol Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár asszony egy személyes találkozó keretében tájékoztatott a jövő évi pótlékról.

 

Tájékoztatása szerint a pótlék minden közalkalmazottra vonatkozni fog, aki a kulturális területen dolgozik. Nem érinti a nonprofit kft-kben dolgozókat.

 

Több helyről hallottam, hogy egyesek azt terjesztik, csak a szakmai munkakörben dolgozóknak fog járni az illetménypótlék alapból számított pótlék.

 

Mivel helyettes államtitkár asszonnyal többször végigmentünk a bértáblán, és részletes betekintést engedett a pótlék százalékos szétosztásában, állíthatom, hogy amennyiben az elém tárt elképzelést fogja a kormány támogatni, minden kulturális területen dolgozó közalkalmazottra vonatkozni fog a minimálbér, a garantált bérminimum, és mindenféle egyéb bérkompenzáción felül a pótlék.

Ezt abból is lehet tudni, hogy az A1 kategóriában dolgozó szakképesítéssel nem rendelkező munkavállaló is részesülni fog a pótlékból, tehát ő sem a minimálbért fogja keresni, hanem a pótlékkal emelt összeget. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2016. évi bérjavaslatunkkal azonos szám jelent meg a J1 kategóriában, ezzel az általunk kívánt igazságos különbségtétel újra eléri az ágazatunkat is. A pótlék nagysága a munkában eltöltött évek száma és a végzettség alapján fog nőni, tehát az eredeti közalkalmazotti bértáblához hasonlóan el fognak különülni a bérek.

Helyettes államtitkár asszony azt az ígéretet is megtette, miszerint az államtitkárság azon fog dolgozni, hogy a 2018. évre ez a pótlék beépüljön a kulturális ágazat bértáblájába és az ezt követő két évben további béremeléseket szorgalmaznak a kormány felé.

 

Nagyon sok idő telt el azóta, hogy a mi ágazatunkban akármilyen béremelés is lett volna. Rengeteget küzdöttünk azért, hogy előrelépés történjen. Most elkezdődik valami és csak remélni tudom, hogy ez a folyamat nem fog megállni. A minden évben elkészített bérjavaslatunkkal és a demonstrációkon való részvételünkkel, egyéb tiltakozásokkal sikerült felhívni a kormány figyelmét erre a megkerülhetetlen problémára.

 

A feladatunk most az, hogy figyeljünk és reagáljunk az intézkedésekre. Bevonjuk a kimaradt területeket. Elismerjük az intézkedés pozitív hatásait és továbbra is támogatjuk a törvényhozók ilyen célú törekvéseit, felügyelve az ígéretek teljes körű betartását, figyelve ezek következményeit.

 

Köszönöm mindenkinek. aki tett annak érdekében, hogy ezek a folyamatok elinduljanak!

 

Reményekkel tölt el, hogy a 2017. évben minden dolgozó az ígéreteknek megfelelően megkapja az Őt régen megillető bérnövekedést!

 

Budapest, 2016. november 21.

    

                                                                                       Nyíri Ákos

                                                                                       KDFSZ elnök

 

 

Sajtóközlemény:

A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete üdvözli az EMMI bejelentését a kulturális ágazat béremelésével kapcsolatban.

A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete üdvözli az EMMI bejelentését a kulturális ágazat béremelésével kapcsolatban. Végre megtörtént a csoda és a mi ágazatunk is említésre került egy olyan ügyben, amit mi már évek óta folyamatosan hangoztattunk. Ezt szeretném párhuzamba állítani a magyar focival és kíváncsian várom, kollégáimmal együtt, hogy pontosan mire is számíthatunk. Felcsillant a remény, itt a lehetőség, de hogy pontosan mi fog történni, azt senki sem tudja.

A híradásokból, sajtótájékoztatóból az derült ki, hogy 15%-os béremelést kap a kulturális szféra és ez 10-45 ezer forint közötti béremelkedést jelent majd illetménypótlék formájában. Ezt tudjuk, ezt hallottuk.

A KDFSZ évek óta folyamatosan törekedett, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következtében a dolgozók jelentős része (vannak intézmények, ahol több mint 50%-a) keres azonos nettó bért, teljesen mindegy mennyi ideje dolgozik és, hogy milyen végzettséggel rendelkezik. Sajnálatosan ez a bejelentés ezt az anomáliát nem rendezi, szerintünk inkább csak további feszültséget generál. Arról nem beszélve, hogy a jelenleg aktuális bértábla, amit lassan minden kategóriában lefed a garantált bérminimum, teljesen értelmetlen a bérminimumra való kiegészítés miatt.

A béremelés azért sem pontosan értelmezhető, mert a bérminimumra történt kiegészítésbe eső dolgozók, akik mint írtam több intézményben elérik az összes dolgozó létszámának 50%-át mind ugyanannyit keresnek. Hogyan fog megtörténni ez a béremelés? Mindenkinek az alapilletménye nő? Akkor nagyon sokan ezzel rosszul fognak járni, mert a béremelés elveszik a garantált bérminimumra történt kiegészítés közben, vagy a kiegészítéssel megnövelt összegre fog rájönni ez a 15%-os emelés. Akkor továbbra sem fog elkülönülni a szakmunkás és a felsőfokú végzettségű, illetve az egy éve vagy 40 éve az intézményben dolgozó bére. Azt sem tudjuk pontosan, hogy az összes dolgozóra vonatkozik-e ez a béremelés?

 

Ezért csak remélni tudom, hogy a kulturális életpálya-modell munkacsoport következő ülése minél előbb összehívásra kerül és választ kapunk kérdéseinkre.

 

Kicsit úgy érezhetjük magunkat, mint Szalai Ádám mielőtt berúgta az osztrákoknak az első gólt. Megkaptuk az esélyt, beszélnek rólunk, de frusztrál minket, hogy évek óta semmit nem tudtunk elérni az ügy érdekében. A KDFSZ minden évben elkészíti a bérjavaslatát, így a 2016. évi bérjavaslatunk

(business.facebook.com/419863964768354/photos/a.691326877622060.1073741831.419863964768354/1044939108927500/?type=3&theater) is elkészült, amiben egyértelműen elkülönülnek a végzettség és a munkában eltöltött évek alapján a bérek. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy ilyen hosszú időszak után, még a legelőnyösebb számításokat figyelembe véve is csak 15%-os bérnövekedést ígér az EMMI. A bérrendezés kivitelezését sem látjuk tisztán, ezért csak reménykedünk abban, hogy minden a lehető legelőnyösebben alakul. Nagyon reméljük, hogy a pontosabb hírek és számítások már engednek majd tisztán látni és távlatot is mutatnak a jövőre nézve.

Magyarország foci lázban ég és mindenki reménykedik a lehető legjobb szereplésben. Felcsillant a remény, előttünk a lehetőség, hogy újra foci nemzet legyünk.

A kulturális ágazatban dolgozók pedig nagyon örülnek, hogy a bérrendezésekkel kapcsolatban végre róluk is szó esett és nagyon remélik, hogy ez minél előbb a lehető legkedvezőbb formában egy folyamatos, rendszeres és mindenki számára elfogadható bérrendezésben, a pénztárcájukban is meg fog jelenni.

Nyíri Ákos KDFSZ elnök

 
 
A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezetének sztrájkbizottsága elfogadhatatlannak tartja, hogy a béremelésekkel kapcsolatban említésre sem méltatják ágazatunkat. Rajtunk kívül már minden ágazat részese volt valamilyen bérrendezési folyamatnak. 

Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a kulturális ágazatban is elfogyott a türelem, nem tudunk tovább várni!

 

 
 

A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete 2016. január 19-én csatlakozott "Az EMMI Mostohagyermekei" kezdeményezéshez!

https://www.hrportal.hu/c/osszefognak-az-emmi-mostohagyereke…

A kulturális ágazat igazán elmondhatja magáról, hogy mostohagyermek, ezért fontosnak éreztük csatlakozásunkat.

Ágazatunk bérhelyzetének javításában évek óta semmilyen előrehaladás nem történt, mintha nem is léteznénk vagy csak nyűg lennénk a törvényhozók szemében. Rendszeresen elkészítjük bérjavaslatunkat, levelezünk a minisztériummal, néha meghívnak egy látványegyeztetésre és ennyi.

A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete többszörösen felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a bérhelyzetünk egyszerűen katasztrófa. Normális életszínvonal nem kivitelezhető a hosszú évek tanulásával megszerzett tudás után járó fizetésből, kollégáink megélhetése siralmas.

Kérjük, hogy végre egy jóindulatú, felelősségteljes törvényhozó figyeljen fel a kulturális ágazatban dolgozó munkavállalókra és segítsen nekünk céljaink elérése érdekében!

 

Nyíri Ákos KDFSZ elnök

 

2015. évi bérajánlás:

 

 

A KDFSZ 2014. október 22-én megtartott Taggyűlése egyöntetűen úgy döntött, hogy a megkeresések és a céljaink elérése érdekében szélesítjük a szervezetünk tagságának lehetséges összetételét és ezért természetesen a nevünket is. Az a határozat született, hogy ezután csatlakozhatnak hozzánk a könyvtárosok mellett levéltárosok, múzeumi, közművelődési, oktatási és más kulturális területen dolgozók is. A nevünk pedig Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete lett.
A KDFSZ folytatja tagtoborzását a fent említett területeken és továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének saját helyzetükön és úgy gondolják egyetértenek törekvéseinkkel! Folytassuk együtt a bérharcot!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jelenleg 7100 fölötti aláírást összegyűjtő civil kezdeményezés egyik szervezője lett a KDFSZ Szervezési Titkára, akivel szervezetünk folytatja az aláírások gyűjtését és reményeink szerint egyre többen felismerik ennek a tiltakozási formának a fontosságát és csatlakoznak az aláírókhoz!

 

A petíció: 

 
www.facebook.com/events/641380225974552/?ref=22
 

2014. október 22.
KDFSZ elnöke

 

Várjuk leendő tagjaink jelentkezését!  kdfszkjk@gmail.com

                   

- Kulturális területen dolgozol?

- Szeretnél béremelést?
- Nem akarsz rákényszerülni, hogy másodállásban dolgozz?
- Szeretnéd, hogy valaki fellépjen az érdekedben? 
- Mindig tudod, hogy mit íratnak alá Veled a munkahelyeden?
- Gondok vannak a könyvtárban?
- Sérül az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség elve?
- Nem veszik figyelembe a túlórát?
- Nem adják ki a szabadságodat?
- Nincs semmilyen pótlék?
- Nem térítik a munkába járásod költségeit?
- Nem nézik jó szemmel, ha táppénzre kell menned? 
- Biztosnak érzed a munkahelyed?
- Tartasz tőle, hogy bármikor bármilyen indokkal kirúghatnak?
- Mit csinálsz, ha utcára kerülsz?

VAN MEGOLDÁS!

SEGÍT A:

KDFSZ!

A LIGA tagszervezeteként ingyenes jogsegélyszolgálatot tudunk biztosítani, főként munkajogi, fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi kérdéseket illetően. 

Ingyenes munkajogi perképviselet tagjainknak!

Közös programokat szervezünk, hogy minél jobban megismerjük egymást!

Szeretnél egy teljesen új felfogással működő szakszervezet tagja lenni?

Várjuk jelentkezésed!

E-mail: kdfszkjk@gmail.com